Sporten visades första gången vid en stor hundutställning i England år 1978. I mitten av 1980-talen introducerades agility i Sverige, och sedan 1987 är det en officiell hundsport. Agility bygger på ett gott samarbete mellan hund och förare. Agility är roligt för alla, och när det är som bäst är det också en uppvisning i avancerat samarbete. 

För att få gå kurs hos oss måste hunden vara minst 12 månader. Hunden måste också kunna vara lös bland andra hundar och komma på inkallning.

 

Agility I, del I

Målet med kursen är att du ska få kunskap om hur de olika hindren ska genomföras. I del I går vi igenom hopphinder, däcket, tunnlar, platt tunnel (säcken) och slalom. 

Kursen föregås av ett inträdesprov där hunden måste klara av att komma på inkallning och kunna vara lös bland andra hundar. 

Kursinnehåll: Inlärning av hinder, enkla hinderkombinationer och grunderna i handling.

 

Agility I, del II

Målet med kursen är att du ska få kunskap om hur de olika hindren ska genomföras. I del II går vi igenom balanshindret, A-hindret och gungan. 

Kursen föregås av ett inträdesprov där hunden måste klara av att komma på inkallning och kunna vara lös bland andra hundar. Provet kan uteslutas om du har gått Agility I del I.

Kursinnehåll: Inlärning av hinder, kontaktfält och enkla hinderkombinationer samt grunderna i handling.

 

Agility II

Målet med kursen är att du ska få goda kunskaper i hindergenomförande och fortsatta kunskaper i handling. 

Du måste ha förkunskaper motsvarande Agility I del I+II.

Kursinnehåll: Handling, kombinationer, banor, kontaktfält, byten och svängar, fart och säkerhet, motivation och belöningar.

 

Agility III

Målet med kursen är att du ska få grundkunskaper för att börja tävla.

Du måste ha förkunskaper motsvarande minst Agility II.

Kursinnehåll: Regler för agilitytävlingar, handling, kombinationer, banvandringsteknik, kvalitetssäkring av hinder, problemlösning och träni

En sport för alla, gammal som ung, ny inom hund eller erfaren. Man kan säga att RallyLydnad är en sport som är blandat med lite Lydnad, Agility och Freestyle. Det är en sport som är relativt ny i Sverige som kom hit 2005 via Danmark, från och med 1 juli 2011 blev det en officiell gren som nu finns under Svenska Brukshundsklubben.Det är en bana i fyra klasser börjar på Nybörjarklass sen till Fortsättnings klass vidare till Avancerad klass och till sist Mästarklass. Banorna ser olika ut för varje tävling, vilket gör att man att man aldrig kan förberedda sig för en bana. Då blir det en utmaning och mer spännande!

Målet är att ge hundföraren grundläggande kunskaper i spår. Kursen syftar till att utveckla hundens och förarens färdigheter. Att spåra är den bästa psykiska motion vi kan ge våra hundar. En rolig sysselsättning och samvaro för hund och förare. Kursen kommer att vara förlagd i skog och mark vilket gör att kursdeltagare bör ha tillgång till bil.

För tävlingsinriktade med målsättning att starta appellklass. Lydnadsmoment och spårträning.

 

Målet med kursen är att deltagarna skall ha tävling som slutmål. Förutom att man har god kontakt med sin hund ska man ha platsliggning minst 2 minuter. För att delta på denna kurs är kravet att du redan gått Lydnadskurs, alternativt vänder sig kursen till dig som redan tävlat och vill gå vidare