Sporten visades första gången vid en stor hundutställning i England år 1978. I mitten av 1980-talen introducerades agility i Sverige, och sedan 1987 är det en officiell hundsport. Agility bygger på ett gott samarbete mellan hund och förare. Agility är roligt för alla, och när det är som bäst är det också en uppvisning i avancerat samarbete. 

För att få gå kurs hos oss måste hunden vara minst 12 månader. Hunden måste också kunna vara lös bland andra hundar och komma på inkallning.

 

Agility I, del I

Målet med kursen är att du ska få kunskap om hur de olika hindren ska genomföras. I del I går vi igenom hopphinder, däcket, tunnlar, platt tunnel (säcken) och slalom. 

Kursen föregås av ett inträdesprov där hunden måste klara av att komma på inkallning och kunna vara lös bland andra hundar. 

Kursinnehåll: Inlärning av hinder, enkla hinderkombinationer och grunderna i handling.

 

Agility I, del II

Målet med kursen är att du ska få kunskap om hur de olika hindren ska genomföras. I del II går vi igenom balanshindret, A-hindret och gungan. 

Kursen föregås av ett inträdesprov där hunden måste klara av att komma på inkallning och kunna vara lös bland andra hundar. Provet kan uteslutas om du har gått Agility I del I.

Kursinnehåll: Inlärning av hinder, kontaktfält och enkla hinderkombinationer samt grunderna i handling.

 

Agility II

Målet med kursen är att du ska få goda kunskaper i hindergenomförande och fortsatta kunskaper i handling. 

Du måste ha förkunskaper motsvarande Agility I del I+II.

Kursinnehåll: Handling, kombinationer, banor, kontaktfält, byten och svängar, fart och säkerhet, motivation och belöningar.

 

Agility III

Målet med kursen är att du ska få grundkunskaper för att börja tävla.

Du måste ha förkunskaper motsvarande minst Agility II.

Kursinnehåll: Regler för agilitytävlingar, handling, kombinationer, banvandringsteknik, kvalitetssäkring av hinder, problemlösning och träni